Çocuklarla çalışan, çocuklar için yazan biri olarak, onları tüm alanlarıyla birlikte daha yakından tanımak için 2018 yılında Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümüne girdim. İki yıllık önlisansımı bitirdim, hedefim lisansa tamamlamak. Sınıftaki en yaşlı-genç öğrenci olarak pek çok deneyim kazandım. İlk yıl bir devlet anaokulunda staj yaptım. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında ise ikinci olan özel eğitim stajımı Tohum Otizm Vakfı’nda yapmaya başladım. Ancak Pandemi nedeniyle stajımı uzaktan-online olarak tamamladım. Yaklaşık 13 hafta boyunca Otizmli öğrencim ile online dersler yaptık ve karşılıklı kazanımlar edindik. Birbirimizle pozitif ve kazanımlı bir iletişim sağladığımızdan, halen gönüllü olarak haftanın belirli günleri online derslerimiz devam ediyor. Her iki stajım da bana deneyim kazandırdı, fakat özellikle Otizmli öğrencim ile derslerimizde gözlemlediklerim, yaşadıklarımız Çocuk Gelişimine bakış açımı değiştirdi. Ailesini de tanıma fırsatı bulduğum öğrencim, 13 yaşında olmasına rağmen halen bilmesi gereken günlük yaşam becerilerinde iyi değildi. Yıllardır rehabilitasyon merkezlerine devam etmesine rağmen, sadece güçlü yönleri artırılmış, akademik becerilerine eğilinilmiş, günlük yaşam becerilerinden ise kısmen de olsa mahrum kalmıştı. İşte bu yaşadıklarım, derslerimiz, öğrendiklerim Çocuk Gelişimi mesleğini neden geç keşfettiğimi sorgulattı. Normal gelişim gösteren çocuklarımıza dair bilmediklerim fazlayken, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları zorluklar, istek ve beklentileri, toplumsal hareketler, politikalar, eğitimler hakkında dünyam aydınlandı diyebilirim. Sadece 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren çocuklar değil, tüm çocukların duygusal, bilişsel, sosyal, motor-kas, duyusal, fiziksel becerilerini bilmekle yükümlüdür. Anaokulu, kreş, özel kurumlar, bakımevleri gibi alanlarda çalışabilen Çocuk Gelişimciler, ailelere bilgi vermek, destek olmak, gerektiğinde testler uygulama ve gelişimsel özelliklerini, her tür farklılıklarını takip etmek durumundadır. Her çocuğun bir tohum, bir birey, bir umut ve varlık olduğundan yola çıkarak Çocuk Gelişimi önemli, sorumluluk isteyen, dikkatle takip edilmesi, yeni gelişmelerden haberdar olunması gereken son derece önemli bir meslek. Önümüzdeki dönemde işte bu farkındalıkla Lisans eğitimimi tamamlamak, Her Çocuk Bir Evrendir, sözüyle çocuklara daha bilinçli davranmak, yazmak ve öğrenmek en büyük hevesim olmaya devam edecektir.

Bize Ulaşın